Loading...

راهنما ارسال تصاویر برای مدل سازی تمام بدن

1.ارسال تصاویر سر و صورت مطابق با راهنما

2.ارسال 4 عکس با کیفیت دقیقا از جلو طرفین و پشت

3.ارسال تصاویر از قسمت هایی که برای مدل سازی و رنگ آمیزی مهم است.

4.ارسال یک فیلم با کیفیت حول فرد

توجه: این قسمت فقط برای افزایش کیفیت مدل است و توصیه می شود در صورت امکان انجام گردد.
  • تصویر برداری در تمام زوایا در نیم کره ای حول بدن از بالای سر تا نزدیک کفش به صورت مارپیچ انجام شود.
  • فرد و پشت زمینه عکس در طول تصویر برداری باید کاملا ساکن باشد.
  • فریم های تصویر تار نباشند و کاملا شفاف باشند.
  • نور در تمام تصاویر به اندازه کافی و یکسان باشد. بعضی از تصاویر خیلی روشن یا خیلی تاریک نباشند.
  • تنظیمات دوربین به ازای تمامی تصاویر یکسان باشد (هنگام تصویر برداری، زوم دوربین را تغیر ندهید).