Loading...

راهنما اسکن کردن سه بعدی

خیمه نورپردازی فوتوگرامتری
Dobe3
نور زمینه یکسان باشد.

برای اینکار می توان از تجهیزات نورپردازی فوتوگرامتری مانند خیمه های تصویر برداری استفاده کرد.

صفحه گردان عکاسی
Dobe3
دسترسی به تمام زاویه ها برای اسکن کردن جسم مورد نظر داشته باشید.

برای اینکار می توان از تجهیزاتی مانند صفحه گردان استفاده کرد.

tree
Dobe3
از اجسامی که در حال تکان خوردن است تصویر برداری نشود.

برای مثال درختی که برگ های ان توسط باد در حال تکان خوردن است.

background 3D scan
Dobe3
برای ساخت مدل سه بعدی دقیق، شئ مورد نظر پشت زمینه داشته باشد.

برای مثال زیر آبجکت مورد نظر می توانید یک روزنامه یا یک صفحه شطرنجی قرار دهید.

Bolts and nuts
Dobe3
دقت تلورانس آبجکت

مدل هایی مانند پیچ و مهره که به دقت زیادی نیاز دارند این روش مناسب نمی باشد.

very small object for 3d scan
Dobe3
آبجکت مورد نظر باید تمام تصویر را پوشش دهد.

اندازه آبجکت مورد نظر، خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نباشد. زیرا برای آبجکت خیلی بزرگ نیاز به تصاویر زیادی است و برای آبجکت خیلی کوچک باید خیلی نزدیک تصویر برداری شود. هرچند که با انتخاب دوربین و لنز مناسب می توانید یک جسم کوچک تا یک ساختمان بزرگ را اسکن نمایید.

glass for 3d scan
Dobe3
آبجکت هایی که دارای تکسچر مناسب هستند انتخاب شوند.

آبجکت های شیشه ای، شفاف، متالیک، صیقلی، مات و ... انتخاب نشوند. برای اسکن این گونه آبجکت ها می توان با روزنامه روی آنرا پوشاند.

thin object for 3d scan
Dobe3
اسکن آبجکت های نازک و رشته ای با این روش مناسب نمی باشد.

orintation for 3d scan
Dobe3
تصویر برداری با کیفیت مناسب انجام شود.

 • جهت عمودی یا افقی بودن را هنگام تصویر برداری ساکن نگه دارید.
 • هنگام تصویر برداری، زوم دوربین را ثابت نگه دارید.
 • از تار شدن تصویر ها جلوگیری کنید.
 • میزان نور ورودی دوربین را ثابت نگه دارید.
 • overlapping for 3d scan
  Dobe3
  راهنمایی بیشتر

 • هنگام عکس برداری هر تصویر با تصویر قبلی حداقل 60 درصد همپوشانی داشته باشد.
 • اگر تازه از این روش استفاده می کنید برای شروع ساخت مدل سه بعدی سعی کنید از شئ مورد نظر فیلم تهیه کنید نه عکس.
 • در حین فیلم برداری با یک نرخ سرعت ثابت از شئ مورد نظر فیلم تهیه کنید.